Συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος.

Το Control Bios είναι ένας κομψός μετρητής που προσφέρει την δυνατότητα μετρήσεων μέσα ή έξω από το σπίτι, αξιόπιστα, εύκολα και γρήγορα.

ControlFine Σκαρφιστήρες 30 G x 50′

Για να διενεργήσουμε μία μέτρηση με το μετρητή σακχάρου ControlBios είναι απαραίτητο να λάβουμε δείγμα αίματος. Οι αποστειρωμένοι σκαρφιστήρες ControlFine εφαρμόζουν στη συσκευή σκαρφισμού Control η οποία παρέχεται δωρεάν μαζί με το μετρητή σακχάρου. Η εξαιρετική λεπτότητα 30G και η τριπλή λοξοτόμηση συμβάλουν ώστε να λαμβάνουμε το κατάλληλο δείγμα εύκολα και ανώδυνα.