Συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος.

Το Control Bios είναι ένας κομψός μετρητής που προσφέρει την δυνατότητα μετρήσεων μέσα ή έξω από το σπίτι, αξιόπιστα, εύκολα και γρήγορα.

ControlFine Βελόνες Ινσουλίνης 4 mm 32 G 100′

Οι αποστειρωμένες βελόνες ινσουλίνης ControlFine 4 mm 32 G σχεδιάστηκαν έτσι ώστε η χορήγηση ινσουλίνης να επιτυγχάνεται εύκολα και ανώδυνα. Το ελάχιστο δυνατό μήκος 4 mm μειώνει τον κίνδυνο ενδομυικής έγχυσης. Η εξαιρετική λεπτότητα 32 G εγγυάται χορήγηση χωρίς πόνο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ – ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Χρησιμοποιείτε τη βελόνα ινσουλίνης ControlFine μόνο μία φορά. Με αυτόν τον τρόπο το τσίμπημα είναι εντελώς ανώδυνο.
Μετά τη πρώτη χρήση χάνεται η αποστείρωση και επάνω στη βελόνα απομένουν υπολείματα ιστών και κυττάρων. Η επαναχρησιμοποίησή της μπορεί να προκαλέσει πόνο, τραυματισμούς και μολύνσεις στο δέρμα και στον υποδόριο ιστό. Συνιστάται η απολύμανση της περιοχής μετά τη χρήση και η απόρριψη της βελόνας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ενδεικνυόμενη γωνία χορήγησης