Συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος.

Το Control Bios είναι ένας κομψός μετρητής που προσφέρει την δυνατότητα μετρήσεων μέσα ή έξω από το σπίτι, αξιόπιστα, εύκολα και γρήγορα.

Control Ταινίες Μέτρησης Σακχαρου 2 x 25′

Αντιδραστήριες ταινίες Μέτρησης Σακχάρου Control Test Strips για χρήση αποκλειστικά με τους μετρητές σακχάρου ControlBios. Απαιτούν ελάχιστη ποσότητα δείγματος ( μόλις 0,5 μL ) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτόματης αναρόφησης. Το νέο ένζυμο αφυδρογονάση της γλυκόζης ( GDH-FAD ) εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ακρίβεια στη μέτρηση.